13-12-08

FORTIS EN DE VERDERFELIJKE MACHT VAN 2.000 MISNOEGDE AANDEELHOUDERS

werken,politiek,poezie,democratie,geld,recht,macht,regering,bank,staat,kapitalisme,sparen,revolutie,fortis,misnoegdheid,geldzucht,kleine spaarder

William Blake, Satan In Glory.

Het hof van beroep heeft met zijn uitspraak inzake Fortis nog maar eens bewezen dat een klein groepje kapitalisten sterker is dan de staat en de democratisch verkozen regering. Het “groepje van 2.000 misnoegde Fortis-aandeelhouders” heeft gisteravond laat in de salons de champagne rijkelijk laten vloeien. Ik heb me wat moed ingedronken met een glaasje goedkope Cava, er bijna van overtuigd dat dit het eindspel is. Ik dacht nog wat te gaan lezen in een stuk van Beckett, ‘Krapps laatste band’ bijvoorbeeld, maar ik had al naar Bergmans ‘Passie’ gekeken, en het was welletjes geweest. Ik was uitgeput van zoveel schoonheid.

Ik ben geen politiek analyst. Ik reageer emotioneel op toestanden als deze. Ik vind de uitspraak ‘kleine spaarder’ walgelijk, maar uiteindelijk ben ik een van die miljoenen kleine spaarders. Veel geld heb ik niet, zoals de meerderheid van de bevolking, anders zou ik gisteravond ook champagne hebben gedronken. Het is nu zaterdagochtend, halfelf, en ik ben nog altijd woedend. Tweeduizend misnoegde Fortis-aandeelhouders halen het van miljoenen ‘kleine spaarders’, die voor dat beetje geld meestal hard gewerkt hebben, en er op die manier toe hebben bijgedragen dat die misnoegde vetzakken hun verdomde aandelen hebben kunnen kopen. Nee, ik ben geen man van scheldpartijen. Daarom zwijg ik beter en wacht af, zoals ik altijd al gedaan heb, niet sterk genoeg voor revolutie, niet eens sterk genoeg voor democratische politiek. Wel sterk genoeg voor het slagveld van de poëzie, de liefde, de verontwaardiging. Laat me die waarden niet uit het oog verliezen in dit moment van woede en verwarring. Hoewel een gedicht waardeloos is. Poëzie en liefde kun je niet kopen.

Commentaren

te koop neen, je kan die niet kopen. soms zijn ze er zelfs niet, vanwege onzichtbaar voor die aandeelhouders, bijvoorbeeld. kunnen zij lezen? lezen zij losse woorden? stoppen ze na de titel?
etc.
ik zal ook maar zwijgen. voor even.

Gepost door: Evy | 13-12-08

Reageren op dit commentaar

Wederom der mot op.

Gepost door: k. | 13-12-08

Reageren op dit commentaar

vetzakken Zij kunnen lezen, anders zouden ze geen vetzakken zijn. Analfabeten zijn altijd mager en arm.

Gepost door: martin | 14-12-08

Reageren op dit commentaar

vet ze werden (en worden) door erg veel mensen als 'het goede voorbeeld' gezien. door hele generaties.
titels, managers van het jaar, befaamde diploma's.
dat stoort me zo.

Gepost door: Evy | 14-12-08

Reageren op dit commentaar

analfebtisme analfebetisme bestaat in onze huidige samenleving in 2 vormen: de vrijwillige en de onvrijwillige. Nogal wat Managers (uit te spreken man-ager, overtreffende trap van onager) zijn vrijwillig analfabeet. De meerderheid der techneuten is dat ook. Vetzakken worden gelukkig ook door de huidige geldcrisis getroffen maar hopen dat ze nu boeken zullen lezen, doe ik niet.
Bravo, Martin, dat je even de kleine spaarder in je blog vermeldt. Doe anders rustig voort, Beckett lezen, Bergman kijken (heb net een boek van Semprun gelezen, hilarisch en dramatisch tegelijk)

Gepost door: marc tiefenthal | 14-12-08

Reageren op dit commentaar

nuancering Niet elke aandeelhouder is een bourgeois-zwijn die 's ochtends Dagobert Duck-gewijs even in zijn geld duikt. Banken werden altijd voorgesteld als veilige beleggingen voor mensen die geen verstand hebben van beleggen maar graag eens iets meer dan het spaarboekje krijgen. Zij delen net zo goed in de klappen en zullen geen champagne drinken.

Te vaak en te veel wordt het idee geponeerd dat schoonheid alleen door romantici zou kunnen gezien worden, zij die de "harde wereld" niet willen kennen. Het spijt me maar ik vind het een laffe en elitaire vlucht. Het zijn geen gescheiden werelden, je moet alleen voor beide durven openstaan. Wie zich afsluit voor poëzie is even schuldig als hij die alleen in harde valuta denkt. Het is tweemaal een mentale verarming.

Gepost door: sezaar | 18-12-08

Reageren op dit commentaar

harde wereld Sezaar, ik denk dat jij het ook over de kleine spaarder hebt, noem hem voor mijn part de kleine belegger. Ik denk dat die 2.000 misnoegde aandeelhouders tot een andere categorie behoren.

Als je met dat romantisch wereldbeeld mij viseert, moet ik je teleurstellen: ik ben een realist. Met een kleine, afwijkende voorliefde voor surrealisme. Ik zie bijzonder graag realistische films, lees realistische romans, de romantische vlucht uit de werkelijkheid vind ik een schande. (Romantiek komt nu vooral uit de Verenigde Staten, uit Hollywood, met de mythe van de onverwinnelijke held en de vlucht in het sprookjesachtige verleden.)

En wat de harde wereld betreft, die ken ik denk ik veel te goed. Ik heb jaren lang zwarte sneeuw gezien. Bovendien heeft de harde wereld mij meermaals naar het leven gestaan. Maar toch blijf ik tot die harde wereld behoren.

Gepost door: martin | 18-12-08

Reageren op dit commentaar

Martin,

Het is een bedenking die voortkwam uit de tekst maar die geenszins het doel had iemand te viseren. Daarvoor heb ik hier al te veel berichten gelezen die duiden op een genuanceerde, onderbouwde en doordachte visie op de wereld. Ik heb in jou nooit een escapist gezien maar veeleer iemand die troost zoekt in de schoonheid. Op basis van één enkele tekst kan men niemand beoordelen. Ik vermoed ook dat we het in essentie eens zijn over de kern van de zaak.

Gepost door: sezaar | 19-12-08

Reageren op dit commentaar

troost Nee, ik ben geen escapist, hoewel toevallige lezers dat zouden kunnen denken. Door omstandigheden buiten mijn wil leef ik op dit ogenblik nogal geïsoleerd. Maar ik luister naar het nieuws, lees kranten, tijdschriften, etc.

Sezaar, je woorden doen me een groot genoegen. Ik probeer inderdaad de wereld te begrijpen - en er op mijn naïeve manier op te reageren.
Misschien zoek ik troost in de schoonheid, maar ik vind geen troost. Ik vind alleen maar troost bij zielsverwanten, en dan nog... Het spijt me als dit nogal wanhopig klinkt.

Ik denk dat onze meningen wat betreft kleine spaarders en beleggers inderdaad gelijk lopen. En ook in een zekere afkeer van de schone ziel die op alles neerkijkt, die denkt dat hij beter is dan de anderen. (Maar soms word je meegesleept door je emoties, zoals ik in mijn scheldpartijd hierboven.)

Gepost door: martin | 19-12-08

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.