Martin Pulaski

Mijmeringen over passies en angsten. Bespiegelingen over alledaagse en buitenissige fenomenen.  Teksten met aandacht voor bewuste en onbewuste mythologieën. Voor primitieve en rationele kunst, literatuur, film, muziek, media, populaire cultuur. Uitingen van afkeer en walging. Sporen van bekoorlijke onbenulligheden en onbenullige bekoringen. Herinneringen aan een ondergronds bestaan. Proza opgebouwd uit zinloze categorieën en ongerijmde opsommingen. Litanieën. Obsessies, neuroses, doodsbrieven, levenstekens. Rafelige droombeelden en twijfelachtige verlangens. In alles een onvoorwaardelijke liefde voor het leven.

Interesses

literatuur, film, muziek, politiek, liefde, theater, vriendschap